Lezingen najaar 2018


Hoe zullen wij dan leven?
christelijke traditie voor mensen van nu

Het christendom staat in een lange traditie. Maar hoe spreekt die eeuwenoude traditie tot mensen van vandaag. Gaat daar bezieling van uit? En hoe dan? Heeft alles wat ons is overgeleverd zeggingskracht voor moderne mensen als het gaat om ‘hoe te leven’?

Onder de titel ‘Hoe zullen wij dan leven? Christelijke traditie voor mensen van nu’ zullen dit seizoen vier sprekers zich met ons over deze vragen buigen. Deze herfst zijn dat een bekende protestantse en een bekende rooms katholieke theoloog die zich beide met regelmaat in diverse publicaties hierover uitspreken.

dinsdag 18 september: ds. Arjan Plaisier, over ‘Back to basics’
aanvang 20.00 uur, locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag
Arjan Plaisier is missionair predikant in de Protestantse Kerk en was van 2008 tot 2016 secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2017 is hij docent Spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit.

donderdag 15 november: Stephan van Erp, over ‘Bezield bestaan’
aanvang 20.00 uur, locatie: Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, Den Haag

Stephan van Erp is een rooms-katholiek theoloog en filosoof, en als docent systematische theologie verbonden aan de Katholieke Universiteit te Leuven. 

Deze serie oecumenische lezingen wordt georganiseerd door ‘De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’, en de Protestantse wijkgemeenten ‘Christus Triumfatorkerk’ en ‘Duinzichtkerk’.

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu