Gesprekskringen


Studiekring 'dertigers en veertigers' 

Via de ouders van dopelingen is deze kring ontstaan. In onze gemeente bleek juist in deze leeftijdsgroep de behoefte te bestaan aan 'meer leren' over het christelijk geloof (met de onderlinge ontmoeting als niet te verwaarlozen neveneffect!). We doen dat in korte series avonden. We beginnen steeds stipt om half 9, met een korte inleiding over het onderwerp van de avond door Ds. Corrie van Duinen. We noemen het 'studiekring' omdat de behoefte aan 'bijleren' groot is, juist onder de kritische en hoogopgeleiden in deze leeftijdsgroep in onze gemeente. Iedere serie van 3 of 4 avonden kijk je of het schikt en doe je wel of niet mee. Het emailbestand voor deze groep wordt beheerd door ouderling Alie Kortleve. Wie op de hoogte wil blijven kan zich daartoe bij haar opgeven: E-mail: alie.kortleve@planet.nl

 

Huiskamerkring

Ieder jaar word wordt zo mogelijk een serie huiskamerbijeenkomsten georganiseerd rond een bepaald thema. In 2015 zal een serie huiskamerbijeenkomsten plaatsvinden rond thema ‘de ziel’. Meer concrete informatie volgt te gelegener tijd. 

 

Voor ionformatie over de Ouderenkringen klik hier

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu