(Concept) Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente 's-Gravenhage


De Protenstantse Gemeente te 's-Gravenhage is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Op 1 mei 2004 hebben de Hervormde Gemeente 's-Gravenhage, de Hervormde Gemeente te 's-Gravanhage-Loosduinen en de Gereformeerde Kerk van Den Haag zich verenigd.

De kerkorde, de ordinanties (O), de overgangsbepalingen en de generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland zijn op haar van toepassing. In deze plaatselijke regeling (concept) is een aantal punten daaruit genoemd dan wel nader uitgewerkt.

Deze  plaatstelijke regeling (concept) omvat:

- een regeling voor de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (deel 1),
- een regeling voor het beheer van vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard (deel 2),
- een regeling voor het beheer van vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard (deel 3).

 

Het integrale document treft u hier als PDF aan:

(Concept) Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente 's-Gravenhage

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu