Organisatie


Wijkpredikant: vacant

Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent
Telefoon: 06 - 20498002
E-mail: contact@jaapvandemeent.nl

Jeugdwerker: Chris van Wieren
Telefoon: 06 - 34 93 37 75
E-mail: c.vanwieren@pkn.nl

Door verder te klikken treft u de namen van ambtsdragers (pastorale ouderlingen, diakenen en ouderlingen kerkrentmeesters en ouderlingen met een bijzondere opdracht). Onder het ledengedeelte echter treft u tevens de contact gegevens van de pastorale ouderlingen; lukt het u niet om in te loggen, schroom dan niet om het kerkelijk bureau te benaderen.

Kerkelijk bureau Duinzichtkerk/Vredeskapel: 
Annika Kruithof 
Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravehage
Telefoon: 070 - 324 57 78 
E-mail: duinvre@xs4all.nl 
Aanwezig: maandag en donderdag van 9.00 – 13.00 uur.

Koster Duinzichtkerk:
Sylvia Huijboom 

Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC 's-Gravenhage
Telefoon: 070 - 324 57 74
E-mail: kosterijduinzichtkerk@live.nl

De wijkgemeente heeft een kerkenraad, bestaand uit de grote en de kleine kerkenraad.

De grote kerkenraad, die bestaat uit alle ambtsdragers, vergadert eenmaal per kwartaal. De tussenliggende maanden vergadert de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad bestaat uit de voorzitter, de scriba, de voorzitter diaconie, de voorzitter kerkrentmeester, de ouderling Vredeskapel en de predikant.

Alle grote beleidszaken worden in de grote kerkenraad besproken. De kleine kerkenraad behandelt meer de huishoudelijke zaken.

Voorts komen ook de diakenen enerzijds, de kerkrentmeesters en de pastorale ouderlingen anderzijds met enige regelmaat bij elkaar.

Er is verder een commissie communicatie, die ervoor zorgt dat we goed communiceren naar onze gemeenteleden en belangstellenden buiten onze wijkgemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor Onderweg en de website.

Dan is er een commissie Vorming en Toerusting (V&T), die er zorg voor draagt dat er afstemming bestaat tussen de diverse V&T activiteiten die door diverse groepen in de kerk georganiseerd worden (bijv. door diaconie, pastorale ouderlingen, jeugdouderlingen of de commissie V&T zelf). Victor van Bijlert leidt dit team.

Bloemen illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu