Het geheim van God


`Aanbidding door de herders´, Gerard van Honthorst (1592-1656)

De voorbereiding op het kerstfeest, met de prediking die dan verwacht wordt van dominees, is ieder jaar weer een pittige klus. Dat de Eeuwige ook van voorgangers en theologen niet afhangt is een bemoedigende en noodzakelijke gedachte. Dietrich Bonhoeffer bepaalt ons in het onderstaande citaat treffend bij ‘het geheim van God’, ook in de decembermaand.  

“Aan de kribbe van Bethlehem stond geen priester, geen theoloog. Toch is alle christelijke theologie geboren uit het wonder, boven alle  wonder, dat God in Jezus mens werd. Zonder de kerstnacht zou er geen theologie bestaan. Theologie is er om het geheim van ´God geopenbaard in het vlees´te behoeden en vast te houden. Wat een onbegrip te menen dat het de taak van de theologie is om Gods geheimen te ontraadselen, ze omlaag te halen tot het niveau van de platte waarheden van menselijke ervaringen en verstand. Het is juist haar taak Gods wonder te bewaren, Gods geheim als geheim te begrijpen, te verdedigen en te verheerlijken.“

Ds. Corrie van Duinen, Kerstmis 2012

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu