2018-03-18


Johannes 12: 20- 31                          DZK 18 maart 2018, 5e zondag 40-dagentijd

25 qWie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Je komt uit Griekenland, en bent aangekomen in Jeruzalem in de week dat daar het grote Paasfeest wordt gevierd. En je hebt gehoord van een bijzonder mens die daar veel belangstellenden trekt. Je hebt gehoord dat hij net de dag ervoor als een koning de stad is binnengehaald. En er gaan geruchten dat dit degene is die bevrijding brengt, en genezing, en dat er niemand is die zo geweldig preken kan als hij. Kortom, je bent toch in de stad en dan wil je daar ook wel iets van zien en meemaken.

Zo ongeveer moet het geweest zijn voor de Grieken, waar in onze tekst sprake van is. Zij zijn nieuwsgierig, ze willen Jezus zien, en dan gaat het over ‘tot majesteit verheven worden’, over een graankorrel die in de aarde valt en sterft om vrucht voort te brengen, om leven dat verloren gaat als je het liefhebt, en nog veel meer cryptische uitspraken. Is dat het antwoord waar de Grieken voor komen.

Het gedeelte uit het Johannes-evangelie dat wij vandaag lezen is de tekst die direkt volgt op het verhaal van de intocht in Jeruzalem, het verhaal van palmzondag. Het verhaal van Jezus die als koning de stad is binnengehaald, en hele menigten die hem hosanna toeroepen. Want zij zien in hem hun held. Hij zal hen de overwinning brengen. Hij zal de koning zijn die voor welvaart zorgt. Hij is het idool dat al hun wensen en dromen waar gaat maken. Aan al hun verwachtingen moet hij gaan voldoen. En nu is Jezus dan toch als een koning toegejuichd, ook al is het op een ezel, en zijn er hele volksstammen op zijn reputatie afgekomen, om hem te zien. Ook die grieken.

Zien de mensen in Jeruzalem hem ook voor wie hij is, of zien ze wat ze willen zien? Kun je langs de kant van de weg gaan staan, en Jezus voorbij zien komen, en zo vanaf de zijlijn weten wie hij is? Kun je zijn boodschap van Gods koninkrijk, dat voor mensen inspiratie van leven is, begrijpen door ernaar te kijken als geïnteresseerde toeschouwer?

Het is bijna zover dat de Zoon des Mensen tot majesteit zal worden verheven, zegt Jezus, dat hij in al zijn grootheid zichtbaar zal worden voor wie dat zien wil. Niet als een koning van mensen, maar als een mens naar Gods hart, die geleefd heeft van Zijn woorden, van zijn recht en barmhartigheid. Zo zal hij groot worden, deze Jezus, tot majesteit verheven. Zijn grootheid zal niet blijken in pracht en praal, maar in gevangenschap, in veroordeling, in terechtstelling. Als je hem wil zien, als je werkelijk wil zien wie hij is, dan gaat het daarom. Als je hem werkelijk wilt zien voor wie hij is, dan ga je met hem op weg.

Want hij is niet gekomen om bekeken te worden. Om langs de weg van een afstandje als spektakel te worden aanschouwd. Wie hem wil leren kennen gaat met hem onderweg. Dat is de enige manier. Die blijft niet hangen bij het schouwspel van palmzondag, maar loopt door, stap voor stap, via Witte Donderdag, en Goede Vrijdag naar het Paasfeest toe: licht in het donker. Het beeld van de graankorrel die sterft om vrucht voort te brengen, van de mens die zijn leven liefheeft door het verloren te laten gaan, loopt uit op vers 26: Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn. Van daaruit krijgen die woorden hun betekenis.

Volgen is iets anders dan langs de weg staan en toekijken. Je leven liefhebben, op veilige afstand blijven zodat je geen risicos loopt, is iets anders dan in beweging komen, en op hoop van zegen deze Jezus volgen op zijn woord, gewoon maar mee gaan doen, en met hem leven van het koninkrijk.

Wie zijn leven veilig wil stellen, het zekere voor het onzekere wil nemen, blijft langs de kant van de weg staan, leeft van brood alleen, en verwacht zijn heil van koningen die welvaart beloven en gouden bergen. Die blijft hosanna roepen om de koning die hij denkt te zien. Die hij wil zien.

Wie mij dient moet mij volgen.... Wie zijn weg wil gaan, speelt niet op safe, houdt niet krampachtig vast aan zijn eigen waarheden. Die leert óók leven van de wind, van òneconomische waarden als vrede en gerechtigheid, als liefde en barmhartigheid, als dienstbaarheid en eenvoud. Die leert leven van méér dan brood alleen. En laat zich inspireren, gaat met deze Jezus onderweg, op hoop van zegen.

Je leven haten, toegegeven, het staat er wel erg scherp, maar je leven haten heeft te maken met leren loslaten van wat je in de weg zit. Met loslaten van je eigen gelijk, van opgeklopte of oneigenlijke zekerheden, van die verwachtingen van hoe een koning zou moeten zijn, losaten van de verwachting hoe God zou moeten zijn. Je leven haten heeft te maken met loslaten van alles wat je in de weg zit om de mens te zijn die je in Gods ogen bent. Kostbaar in Zijn ogen, op liefde gebouwd.

Wat moet je als mens durven loslaten om in beweging te komen, om van toeschouwer volgeling te worden. Ik kan dat voor u niet invullen. Maar ieder van ons heeft zo zijn barrières, zijn veilige zone, en weet dat het soms ondanks alle goede bedoelingen veiliger is om anoniem tussen het volk aan de kant te staan, dan om te kiezen voor een koning waar je niet populair van wordt.

Of de grieken dat ook hebben begrepen vertelt het verhaal niet. We lezen alleen dat Jezus hen zegt, dat als zij hem willen zien, er maar een manier is: dat zij hem volgen.

Zo vertelt Johannes over Jezus als de Zoon des Mensen. Deze is het die Gods weg gaat, die Zijn Naam groot maakt. Jezus zal groot worden, als Zoon van de Vader: niet in pracht en praal, maar door zijn doodsangst heen, in gevangenschap, in veroordeling, in terechtstelling. In dood en opstanding. Trouw aan wie hij is. Trouw aan waar hij voor staat en in gelooft.

Als je hem wilt ziendan ga je met hem op weg. Dan blijf je niet op palmzondag hosanna roepen, maar dan doe je mee, en loop je door. Dan deel je het brood en de wijn van zijn tafel, dan ben je getuige bij zijn kruis, en dan leef je als een vrij mens van zijn opstanding als een eeuwig nieuw begin voor mensen. 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu