2018-01-07 Drie Koningen


DRIE KONINGEN                                                        
Matteus 2, vers 1-12

 

Wijzen, koningen.... het zijn intrigerende figuren die Matteüs de geboorte van het kind laat verkondigen. Magioi, staat er in de grondtekst: magiërs. Sterrenkundigen, astrologen, wijzen. Babylonische geleerden. Het was in die dagen in de wereld modern om je te laten bijstaan door dergelijke deskundigen. Priesters en goden stonden niet meer zo in aanzien. Ver van het bed dus van Israël’s God en zijn volk. Waar het Woord regeert, en niet de sterren of het lot.

Pas in de loop van de eerste eeuwen werden de magiërs in de volkslegende tot koningen. Gelezen in de lezing van Jesaja 60, waar koningen en volken zich laten leiden door het licht dat opgaat in Israël, goud en wierook brengen als eerbetoon.

Psalm 72 zingt over ‘de koningen van Seba en Saba, die aan de ware koningszoon schatting afdragen. ‘Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.’ Het beeld van de wereld die buigt voor de koningszoon die vrede brengt, recht doet aan zwakken, redding biedt aan de armen. Matteüs wortelt zijn magiërs diep in de geschiedenis en de verkondiging van Israël. Dat Woord moet verkondigd worden.

En zo buigen die grote mannen, vertegenwoordigers van de volken, voor het kind in Betlehem. Zij brengen het geschenken. En aanvaarden hem daarmee als groter dan zichzelf. Het is een haast cartoonesk beeld. Met de humor van de omkering. De grote rijke, op de knieën voor het kind in armoede geboren. De populaire wijzen die een andere wijsheid erkennen En zo ontstond in de traditie van de kerk het feest van de drie koningen, op 6 januari, met in veel gezinnen de driekoninigen-taart. Een taart met een moraal, net als het verhaal zelf.

Voor wie het niet weet: er is een boon meegebakken in de taart. En wie straks het stukje krijgt waar die boon in verstopt is: die wordt koning voor één dag. En daardoor worden de verhoudingen in een nieuw licht gezet, omgekeerd. De moderne wijzen knielen voor het kind. Een gewoon mens wordt koning. Bekend is dat aan het hof van Koning Willem III de koning voor één dag voor die hele dag mocht bepalen wat er zou worden gegeten.

Knielen voor dat kindje, en het je mooiste geschenken brengen. Hem eer betonen, betekent zijn wijsheid erkennen. Of dat nu in de moderne tijd populair is of niet. De sterren en het lot maken zich in die magiërs ondergeschikt aan het Woord.

Vandaag is dat Woord gevat in de omkering die Matteüs ons zo treffend schildert. En dat is nogal wat, voor mensen die het goed hebben, die maatschappelijk meetellen. Die functioneren volgens de wetten van deze wereld, met haar eigen regels over wat belangrijk moet zijn. Een van de essentiële kenmerken van de gemeente van Christus is dat wij in het gemeenteleven het onderscheid NIET maken, tussen wie maatschappelijk een hoogvlieger is, en wie niet. Dat de rijke niet meer te vertellen heeft dan de arme. Of de jongeling meer dan de grijsaard. Dat wij die omkering die Matteüs ons voorhoudt in onze kring proberen te leven. De kwetsbaren zien. Ieder mens voor vol aanzien. En zo makkelijk als dat klinkt is dat in de praktijk niet.

Het is een lastige vraag voor wie gelooft: hoe doe je dat in de praktijk van je eigen leven, waar ook andere regels gelden, op je werk, en in hoe deze samenleving functioneert. Kun je dan wat met dat kindje, waarvoor de wijzen buigen. Die vraag kan ik voor u niet beantwoorden. Dat is de zoektocht van iedere mens. Maar ik weet wel dat er in iedere context momenten zijn waarop het Woord zich aandient. Overal waar mensen worden genegeerd. Waar status de overhand heeft. Waar armen en kwetsbaren niet gezien worden. Waar oordelen en vooroordelen regeren. Daar doet zich de keuze voor, of je meebeweegt en dààrvoor buigt. Of toch niet.

Als het verhaal van Matteüs, met de magiërs die buigen voor het kindje Jezus, zo onze goede voornemens voor dit nieuwe jaar kleurt, dan is hij geslaagd in zijn verkondiging, van het Woord dan wijzer is dan onze populaire cultuur.

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu