2017-12-31


Laat ons uw genade zien, Heer onze God.

Bevestig het werk van onze handen
het werk van onze handen, bevestig dat.

                                                                 Psalm 90, vers 17

 

Psalm 90 is de traditionele oudejaars psalm, die wij vandaag lezen in het licht van het verhaal van het kerstkind. ‘Gods genade rustte op hem’, schrijft Lucas (h.2:40). In zijn geboorte vieren wij God-met-mensen. En dan branden we kaarsjes, versieren onze huizen, en zingen van de gloria. Vreugde alom. Psalm 90 zingt ook van vreugde. En tegelijk van wat het leven moeilijk maakt. Op oudejaarsavond komt alles wat weer voorbij. De mooie dingen, maar vooral ook de zware, de verdrietige. Wat in de vergankelijkheid van ons leven is achtergebleven. Wat niet goed is gegaan.

Psalm 90 is een psalm over stervelingen die het leven niet in eigen macht hebben. Over de kwetsbaarheid van het leven. Het is een psalm die gaat over vergankelijkheid en eeuwigheid, over leven en dood. Over wat niet goed was in Gods ogen, en zijn toorn daarover. En zo kennen wij de praktijk van ons leven ook: met lastige keuzes, met ingewikkelde vragen over wat goed is en wat niet. Niet alles is OK. Hoe verhoudt zich ons leven met wie wij God noemen. En wat wij geloven.

Psalm 90 gaat ook over de zonden die wij meedragen. En dat is goed. Het is nodig om te kunnen zeggen, te kunnen denken: dat had ik anders moeten doen. Daar heb ik steken laten vallen. Dat strookt niet met wat ik geloof. Dat besef is nodig om een nieuw begin te kunnen maken. Het heeft de viering van oudjaar, en dan vooral de oudejaarsavond, mede bepaald, die terugblik, het overdenken van wat anders zou moeten, al dan niet vergezeld van een goede dosis kritisch cabaret. Want pas dan kun je achterlaten wat was, en op 1 januari met een lege en schone agenda opnieuw beginnen. Laat juist vandaag psalm 90 maar wat lastig zijn.

Het bijzondere van psalm 90 is dat al die kritische noties over wat niet goed was, stevig ingebed zijn in de trouw van God. Hij die ons een toevlucht is, van geslacht op geslacht, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij stervelingen hebben het leven niet in eigen macht. Ons leven is eindig, kent moeite en leed. Vanavond zijn ook meer dan anders, dierbare overledenen in onze gedachten. In het vaste geloof dat zij geborgen zijn in Gods trouw. Van geslacht op geslacht, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Laat ons uw genade zien, Heer onze God.

Bevestig het werk van onze handen
het werk van onze handen, bevestig dat.

Ook deze oudejaarsavond leggen wij ons leven, heel ons leven, met alles wat wij meedragen, in Gods hand, bij het licht van het kerstkind. Gods genade rustte op hem, schrijft Lucas. In hem hebben wij Gods genade gezien. Vergeving. Afleggen wat niet goed was. Nieuw beginnen. Met alle goede voornemens die daarbij horen, zo kwetsbaar als die in de praktijk ook blijken te zijn. Maar toch, weer nieuw beginnen, en misschien niet alleen op de eerste dag van een nieuw kalenderjaar.

         Moge God ons zegenen met onrust
                    
over gemakkelijke antwoorden,
                    
halve waarheden
                    
en oppervlakkige relaties,
                    
zodat er diepgang is in onze harten.

         Moge God ons zegenen met boosheid
                    
over onrechtvaardigheid,
                    
onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
                    
zodat wij werken voor rechtvaardigheid,
                    
vrijheid en vrede.

         Moge God ons zegenen met tranen 
                    voor hen die lijden door pijn,
                    
verstoting, honger en oorlog,
                    
zodat we onze handen uitstrekken tot troost
                    
om pijn in vreugde te veranderen.

         Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
                    
om te geloven dat wij verschil kunnen maken
                    
in deze wereld,
                    
zodat we doen waarvan anderen zeggen
                    
dat het niet gedaan kan worden.

 

                                                        (toegeschreven aan Franciscus van Assisi)

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu