2017-09-24


Maak je dan geen zorgen over morgen, morgen immers zal zich zorgen maken over zichzelf, genoeg voor de dag is het eigen kwaad.’ (Matteüs 6, vers 34)

De Amerikaanse schrijver Mark Twain zei het ooit zo: I’ve had a lot of worries in my life, most of which never happend. Ik heb in mijn leven veel zorgen gehad, waarvan de meesten nooit gebeurd zijn. Het regent spreekwoorden en gezegdes met dezelfde strekking. Een van de mooiste kregen wij mee tijdens het Bijbels Leerhuis. Uit het Limburgs vertaald: Als jij je al zoveel zorgen maakt over een vogel die wel eens op je hoofd zou kunnen poepen…… wees dan maar blij dat een koe niet vliegen kan…..

Zorgen hebben we allemaal, van tijd tot tijd. Dit woord van Jezus is geen oproep tot zorgeloosheid, of om er maar op los te leven. Ook de vogels moeten hun best doen om aan eten te komen, een nest te bouwen. Het gaat vandaag vooral over de kunst om te leven met wat vandaag aan de orde is. Om je zorgen het niet te laten overnemen, zodat een vogel in je beleving zo groot en zwaar wordt als een koe.

Zodat deze dag niet aan je voorbij gaat door overmatige zorgen voor morgen, of door het najagen van rijkdom. Hebzucht en gepieker hebben de neiging je leven te beheersen en over te nemen. En dat is zonde. Het zal geen el aan je leven toevoegen. Je schiet er niets mee op. Zoek dan eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid.

Dat moet voorgaan zegt Jezus. En dan komt de rest ook wel. En wat dat dan is, eerst het koninkrijk zoeken….. De lezing vandaag is een onderdeel van de Bergrede. Drie hoofdstukken lang spreekt Jezus zijn leerlingen, en al die anderen die zijn gekomen, aan op hun levenshouding, en levenswandel. Hoe doe je dat, leven met God, en zijn gerechtigheid zoeken. Hoe doe je dat leven met elkaar.

En dan gaat het over de armen, en over kwetsbare mensen in de zaligsprekingen: gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden, gelukkig de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Dan gaat het over de kracht van de geboden, ‘denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen’, en dan gaat het eerder in hoofdstuk 6 over het bidden: hoe doe je dat….

De tekst van het 'Onze Vader' resoneert in de lezing van vandaag. Het gaat ook hier bij herhaling over de hemelse Vader, over het koninkrijk in de hemel èn op aarde, over het dagelijks brood – en dus niet over dat van morgen. In de woorden van de Nieuwe Bijbelvertaling is vertaald: “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” Levenswandel, levenshouding, die zich niet laten wegdrukken door het streven naar rijkdom, of overmatige bezorgdheid over eten, drinken of kleren. Vandaag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Makkelijk gezegd…. hoor je dan nog wel eens. Je zult maar weinig hebben, arm zijn, vluchteling zijn, of ernstig ziek. En dan je geen zorgen maken over morgen? Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid….?

Ik denk, en ik weet van veel mensen, dat juist als het leven moeilijk is, je het moet hebben van wie je bent, en hoe je in het leven staat. Van dag tot dag. Alle materie van de wereld gaat je daar niet bij helpen. Wie het moeilijk heeft weet als geen ander wat het is om blij te zijn dat het vandaag weer gelukt is, je kinderen te eten geven, of het vol te hebben gehouden als mantelzorger.

In een van de laatste hoofdstukken van het boek Job spreekt God tegen hem: heb je mijn nijlpaard wel gezien…. Job heeft groot verdriet, grote zorgen, en daar is het 38 hoofdstukken lang over gegaan. En dat was goed. En nodig. Maar als God dan uiteindelijk spreekt gaat het over alles waarmee hij de aarde goed heeft gemaakt. En dus ook over dat nijlpaard.

Een collega van mij, met grote zorgen, een zeer zieke geliefde, gaf ons dat beeld van het nijlpaard. Het stond op een dag op het leesrooster. En ze konden zich werkelijk niet voorstellen wat ze nu met dit Bijbelwoord aan moesten. En zoals dat gaat met wat je niet begrijpt, het blijft je bij. Zij bleven er samen die dag steeds weer op terugkomen. Wat had je daar nou aan, aan deze lezing.

Totdat het besef groeide dat alle verdriet van Job, en alle verdriet waar zij zelf mee leefden, niet het enige kon zijn waar het in het leven over ging. Naast alle zorgen, ook over hoe het verder zou moeten, was er óók meer dan dat. De vreugde om elkaar, het leven om je heen. Een lieve buurvrouw die eten kwam brengen, het avondlicht dat prachtig schijnt in de tuin, en nog veel meer. En zo gingen zij dat nijlpaard verstaan. Als een beeld voor dat wat vandaag goed was in hun leven. Als van God geschonken.

Vanaf dat moment vroegen ze het elkaar iedere dag: heb je nog een nijlpaard gezien vandaag? En dan vertelden ze elkaar wat goed was geweest, mooi. Wat er was om dankbaar voor te zijn. Vandaag. En het maakte hun leven meer leefbaar. Hun zorgen meer dragelijk. Het hielp om de zorgen van morgen over te laten aan morgen.

Juist mensen met grote zorgen weten als geen ander dat vandaag belangrijker is dan morgen. Zij weten, om het met John Lennon te zeggen: Het leven is dat wat met je gebeurt terwijl je druk bent met het maken van andere plannen. Life is what happens to you while you’re busy making other plans. Dus kijk uit.

Zoek dan eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. Weet wat belangrijk is, hoe je in het leven staat, en dan komt de rest ook wel. Dan liggen je zorgen, en wat je zult eten, en drinken, en aantrekken, in het verlengde van wat je gelooft. Dan leef je bij het licht van het koninkrijk, en van wat gerechtigheid is. Voor jou, voor de mensen om je heen, voor deze wereld.

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu