2017-08-13 doop Simon Fernandez


Bij Lucas 16, vers 1-13

“Je kunt niet God dienen èn de Mammon.”

Het woord Mammon is een van oorsprong Syrisch woord, dat functioneerde voor het vereren als God, van rijkdom, bezit en vermogen. Dat waar alles in je leven voor moet wijken, en aan wordt geofferd. Doel in zichzelf. Waar het in het leven om moet gaan.

In die context van die vraag staat deze gelijkenis. En dan wordt een verhaal ‘uit het leven gegrepen’, onverwacht op zijn kop gezet. Een oneerlijke rentmeester wordt ‘geprezen’, omdat hij slim heeft gehandeld.

Hoezo prijzen. Wat is dan in het gedrag van die rentmeester zo de moeite van het prijzen waard? Waar zit de wijze les die Jezus probeert over te dragen?

De heer waar het in de gelijkenis over gaat kan niemand anders zijn dan de Here God zelf, en zijn bezit de aarde, die aan ons mensen toevertrouwd is, zoals dat landgoed aan de rentmeester. Net als wij leeft de rentmeester van het land, en doet ermee wat hem goeddunkt. De Heer blijft op afstand, en de consequenties van zijn gedrag, de verantwoording is iets voor later.

Deze rentmeester maakt er een potje van. Hij verkwist de eigendommen van zijn heer. Hij gaat niet zorgvuldig om met wat hij heeft ontvangen, niet met het land, en niet met de mensen die erop leven. Hij gaat voor het grote geld. En valt door de mand. Beschuldigingen over zijn slechte beheer bereiken de heer van het landgoed, en dan moet hij verantwoording afleggen. En dan weet hij dat hij het beheer, en zijn positie zal verliezen.

Het is niemand van ons vreemd: het maken van slechte keuzes. Misschien ook wel te makkelijk vallen voor een soort van Mammon, of dat nu geld is, of iets anders dat je leven teveel beheerst. Samen in vrede leven op deze aarde, dat wil toch maar niet lukken, bijvorobeeld. En met de klimaatakkoorden lijkt het ook niet echt wat te worden. Over goed rentmeesterschap gesproken.

De rentmeester in de gelijkenis realiseert zich, dat hij het in de ogen van zijn heer niet goed heeft gedaan. In bijbelse termen gezegd: dat hij een zondig mens is. Die ernstige steken heeft laten vallen in de relatie met de mensen om hem heen, en met zijn heer. Zoals geen enkele mens in zijn of haar leven schuldeloos blijft.

En dan bezint hij zich op zijn mogelijkheden, op wat hij nog doen kan.

Zijn laatste daad als rentmeester is het opnieuw een prijs onderhandelen met zijn schuldenaars, zodat zij hem ook nog bij hen thuis willen ontvangen – staat er zo mooi - als hij straks geen rentmeester meer is. Hij kiest binnen de mogelijkheden die hij heeft nu niet voor de Mammon, maar voor een weg waarmee hij verder kan met de mensen om hem heen.

Je kunt dat opnieuw onderhandelen van de prijs van olie en graan opportunisme noemen, en cynisch benaderen. Maar misschien is het goed eerst te bedenken dat het tot de verantwoordelijkheid van een rentmeester hoorde om prijzen vast te stellen, en daar al of niet voor zichzelf een marge bij op te doen en zo een inkomen te verwerven. Zo vreemd is dat niet. Tot op vandaag kun je in zaken, en in de handel, vrienden maken, en vijanden.

Wat de rentmeester nu doet, is vrienden maken. Hij gaat niet voor het grote geld, hij doet er niet nog eens een schepje bovenop. Hij investeert in de relaties met de mensen om hem heen. Op de valreep doet hij wat hij al die tijd had moeten doen: zorgvuldig omgaan met wat hem was toevertrouwd: met het landgoed van zijn heer, en met de mensen die daarop hun brood verdienen. Hij weet wat hij verkeerd heeft gedaan. En waar hij kan herstelt hij zijn fouten. Daarvoor wordt hij geprezen. Voor de slimme en wijze wending die hij aan zijn leven geeft, gericht op zijn toekomst. Gericht op vrede.

En dan is de moraal van het verhaal toch weer simpel, en een wijze les voor het leven: ga zo om met je bezit, met je geld, met wat je is toevertrouwd, dat het dienstbaar is aan goede verhoudingen. Aan wat blijft als dat bezit ophoudt te bestaan. De Mammon is nieti ets om te vereren als een God. Om je aan over te leveren. Om je hele leven aan op te offeren. Als je die weg in jouw leven wel gaat, kan het maar zo gebeuren dat je net als die rentmeester het perspectief verliest.

En, nog simpeler, leer van je fouten. En maak het goed, daar waar je kunt.

 

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu