Begrafenis


U wordt geconfronteerd met de dood van een dierbaar mens. Misschien heeft u het zien aankomen. Misschien ook niet. En wat kan de kerk, wat kan een dominee dan voor u doen?

Luisteren naar uw verhaal. Meedenken over wat goed zou zijn om te doen. Wat past ten afscheid bij deze mens? Wat past bij degenen die afscheid moeten nemen? In de belangenloze begeleiding schuilt de kracht van de betrokkenheid van een dominee rond het afscheid nemen van een gestorvene. In samenspraak met de familie wordt gezocht naar goede vormen, die kunnen variëren van een klassieke kerkdienst in de kerk, tot een korte gedachtenis in een aula, of een eenvoudig gebed bij het graf. De nabestaanden nemen afscheid en geven aan wat goed is. Het 'eigene' van de rol van een predikant in een afscheidsdienst in welke vorm ook is het laten schijnen van Gods barmhartige licht over de gestorvene, en degenen die hem of haar moeten loslaten. 

Steeds vaker merken we dat oudere gemeenteleden van onze kerk zonder betrokkenheid van een dominee of de kerk worden begraven. Vaak is dit omdat de nabestaanden geen band meer hebben met de kerk, en er een onduidelijk of onjuist beeld is van wat een dominee dan doen kan. Het woord 'begeleiding' komt het meest in de buurt. En of u gelovig bent of niet is niet belangrijk.

U kunt uiteraard ook de kerkzaal of een andere ruimte in onze gebouwen huren voor een afscheidsbijeenkomst. Zie daarvoor onder contact

 

 

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu