Toezegging Kerkelijke Bijdrage


Zie ook brief 'ACTIE-KERKBALANS'


Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:

Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer / mobiele nummer

Uw toezegging voor Kerkbalans in 2019:

Bijdrage:
alleen hele euro's invullen en geen komma's en punten of eurocenten invullen

Betaalwijze voor het totale bedrag

Ik maak het zelf over, bijvoorbeeld via electronisch bankieren
Betalingen kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL69 INGB 0000 246128 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel.

Automatische Incasso
Voor iedere aangegeven maand wordt een deel van de totale toezegging geïncasseerd.
Betaalmaanden (meerdere mogelijk)
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Uw IBAN-rekeningnummer


Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande en machtig (indien aangekruist) voor automatische incasso.
Ik geef toestemming om mijn emailadres te gebruiken voor voor andere communicatie namens de Wijkgemeente.
Ik wil iemand spreken van de kerk/vragen/opmerkingen


Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu