Wie wordt diaken ?


Vacature bij de diakenen

De groep diakenen is in onze gemeente eerstverantwoordelijk voor het sociale gezicht van onze gemeente. ‘Armenzorg’ was de klassieke term voor dit werk. We zien dat nog steeds terug in de diaconale collecten die altijd zijn bestemd voor de kwetsbare groepen in de samenleving.

Vanouds werd in de gemeente ‘gedeeld’ rond de tafel met wie zorg nodig had. We doen dat nog steeds, nu met bloemen. De bloemen gaan altijd naar mensen die een hart onder de riem goed kunnen gebruiken: omdat ze ziek zijn, of omdat er andere redenen zijn die soms ook een vertrouwelijk karakter hebben.

Daarnaast zorgt de diaconie voor de autorijdienst, is er in de Kapel een maandelijkse eetgroep, en organiseert de diaconie de ‘zomerochtenden’ voor mensen die niet met vakantie gaan.

Heeft u iets met kwetsbare mensen en het sociale gezicht van onze gemeente, en heeft u daar wat tijd voor over dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de wijkdiaconie Tineke van Bommel (e-mail: bommelre@xs4all.nl,  telefoon: 06 - 44 54 34 47)

Bloemen illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu