Z.W.O.


De letters Z.W.O. staan voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Als ZWO-commissie zijn wij op kleine schaal een uitvoeringscommissie van het landelijke KERK IN ACTIE.

Als kerk weten wij ons geïnspireerd en geraakt.door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden (Mattheüs 14: 19-21). Daarom voelen wij ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. We geloven dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Naast de vaste projecten voor zending en werelddiaconaat vragen wij uw financiële hulp na een grote ramp (overstroming, windhoos, aardbeving). Ook voor het vervolgtraject vragen wij uw welwillende aandacht.

In de wereld zitten vele kinderen in de knel. Gebrek aan zorg, gezondheid, scholing etc. Dit vraagt onze aandacht.
Op wijkniveau vragen wij uw aandacht voor de activiteiten van de zending en het werelddiaconaat o.a. via de diverse collecten.
Een vorm van ontwikkelingssamenwerking is de bijna maandelijkse wereldwinkel in de kerk.
Voor regionale activiteiten verwijzen wij u naar ons wijkblad Onderweg of het mededelingenbord.

Voor meer informatie over de Z.W.O. en/of (de werkzaamheden van) de ZWO-commissie kunt u contact opnemen met Eric Ebbink, tel: 070 – 324 92 18.


Oude postzegels en gebruikte kaarten

Gebruikte postzegels en dito kaarten kunnen worden herbestemd en zijn derhalve geld waard. In de Duinzichtkerk staat onder de tafel in de hal een grote box. Daar kunt u de gebruikte postzegels en kaarten kwijt. De opbrengst is voor de zending.

De opbrengst van de oude postzegels en oude kaarten bedraagt jaarlijks zo'n  € 30.000. Het bedrag komt voor 80% voor de zending van Kerk in Actie en voor 20% van de Gereformeerde Zendingsbond.


Interactief
Een bewogen gemeente die oog heeft voor de nood van de wereld. Daarom zijn de 3 wijkgemeenten van onze cluster naar gemeenteleden, die dit aanspreekt en zich daadwerkelijk verbonden voelen met christenen wereldwijd. Het is voor elke diaconie en ZWO-commissie een droom om dit waar te maken in samenwerking met Kerken in Actie. Zodra er zich een kwartet van mensen zich heeft aangemeld komt iemand van de landelijke Kerk in Actie ons nader informeren wat exact van ons verwacht wordt en waar wij op van het landelijk dienstencentrum kunnen rekenen. We kunnen zelf een project uitzoeken.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Eric Ebbink via mail: ericebbink@ziggo.nl of telefoon: 070 - 324 92 18.

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu