Spiegelkamer


In de Spiegelkamer werken school, kerk en buurt samen om kinderen van de basisschool te ondersteunen die weinig zelfvertrouwen hebben, die het moeilijk vinden om op een goede manier met andere kinderen om te gaan, weinig spelen, erg verlegen zijn of juist erg dominant tegenover andere kinderen. Deze kinderen krijgen persoonlijke aandacht van een professionele spelbegeleider en van vrijwilligers. Door samen te spelen ‘leren’ ze hoe ze contact kunnen leggen en ontdekken ze dat ze belangrijk zijn. Door te spelen ontwikkelen kinderen veel vaardigheden en leren ze zichzelf steeds beter kennen.

De Spiegelkamer is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de Da Costaschool, locatie De Spiegel en Stek, de dienstenorganisatie van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

Via de wijkdiaconie zijn vrijwilligers actief in de Spiegelkamer. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Stuurt u dan een email aan diaconie@dvk.nl ovv "Spiegelkamer"

Locatie: Da Costaschool, Spiegelstraat

Meer informatie: http://www.stekdenhaag.nl/jeugdwerk-projecten

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu