Doen


De Wijkdiaconie

'Omzien naar mensen' gaat ons allemaal aan. Wij 'zien om' en er wordt naar ons 'omgezien'

In de kerk wordt het omzien naar mensen centraal gesteld. Daarom wordt daarover in de zondagse eredienst steeds uitleg en inspiratie gegeven. Daarom houden ook ouderlingen contact met gemeenteleden in de wijk. Daarom zijn ook diakenen actief om mensen concreet te helpen en om ze elkaar te laten ontmoeten.

De diaconie is in de kerk van oudsher verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die om allerlei redenen hulp nodig hebben. Daarbij richten wij ons primair op zorg die elders niet geboden wordt. Veel zorg is in de loop van de vorige eeuw 'normaal' geworden: zorg voor een dagelijkse maaltijd, zorg voor zieken, zorg voor ouderen, ouderenhuisvesting. Zo zal het velen niet eens bekend zijn dat bijvoorbeeld het Verzorgingshuis Oostduin in het Benoordenhout is gesticht door de Haagse diaconie.

In Den Haag werken alle wijkgemeenten van de protestantse kerk al jaren samen, onder andere op diaconaal gebied. Samen sterk, dus samen meer bereiken. Samen omzien naar alle mensen in de stad die hulp nodig hebben maar het elders niet kunnen krijgen. Hierdoor kunnen mensen terecht diverse opvanghuizen of in aanmerking komen voor individuele hulpverlening. Er is een kinderwinkel, kleding voor sollicitanten, huiswerkbegeleiding, stageplaatsen, diverse activiteiten voor jongeren enzovoorts. De Stichting Stad en Kerk [STEK] voert deze activiteiten uit in opdracht van de Haagse diaconieen. U leest hierover meer op www.stekdenhaag.nl

Op wijkniveau organiseert de wijkdiaconie van de Duinzichtkerk en Vredeskapel diverse activiteiten. Deze staan hiernaast weergegeven. Per activiteit wordt apart nadere informatie gegeven.

 

 

 

 

 

 

Bloemen illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu