Adressen


Wijkpredikant: ds. C. (Corrie) van Duinen
Telefoon werkkamer: 070 - 326 83 58
Mobiel: 06 - 30 90 44 78
E-mail: dsvanduinen@ziggo.nl
Malakkastraat 5, 2585 SG 's-Gravenhage
Op woensdag rustdag

ds. Corrie van Duinen

Jeugdwerker: Chris van Wieren
Telefoon: 06 - 34 93 37 75
E-mail: c.vanwieren@pkn.nl

Chris van Wieren

Kerkelijk Bureau Duinzichtkerk/Vredeskapel
Annika Kruithof
Geopend maandag, donderdag en vrijdag 9-13 uur.
Telefoon: 070 - 324 57 78
E-mail: duinvre@xs4all.nl
Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage


In verband met de zomerperiode zijn de kosterij en het Kerkelijk Bureau in de maanden juli en augustus beperkt bereikbaar. 


Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage
Koster: Sylvia Huijboom
Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC 's-Gravenhage
Telefoon: 070 - 324 57 74
E-mail: kosterijduinzichtkerk@live.nl

Team van predikanten in de Protestantse Kerk in de Haagse Hout / Archipel

Ds. Corrie van Duinen, Duinzichtkerk
Wijkgemeente Archipel/Benoordenhout                                 

 Christus Triumfatorkerk (vacature)
waarnemend predikant:
Ds. Jaap van der Meent, tel. 06-20498002

Intrede nieuw predikant, ds. Jaap van de Akker
2 september 2018

 

 

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu