Terugblik bezoek uit Leipzig-Marienbrunn (mei 2013)


Op Hemelvaartsdag 9 mei arriveerden tien Duitse gasten, waaronder drie kleine meisjes, per trein uit Leipzig in Den Haag. Met elkaar beleefden we een bijzonder weekend met verschillende interessante programmaonderdelen. Zo was er een wandeling door de Schilderswijk rondom de Lukaskerk, bezochten we zaterdag Dordrecht en beleefden we een gezamenlijke dienst op zondagochtend in de Duinzichtkerk.

Vrijdag

Het weekend begon op vrijdagochtend met een zeer informatieve lezing over het werk van Stek, voor stad en kerk, gehouden door Ineke Bakker, directeur van Stek. Een van de vele voorbeelden van dat werk konden de gasten op die ochtend zelf zien en horen. Ze werden getrakteerd op een optreden van het van energie bruisende Mamaverhalenkoor: kleurrijke vrouwen die met elkaar prachtige liederen ten gehore brengen. Deze liederen ontstaan uit de levensverhalen van de vrouwen zelf. Zij bespreken deze onderling en vertolken ze vervolgens in aansprekende gezangen die ze met veel enthousiasme ten gehore brengen. Op deze wijze bezielen ze elkaar en hun toehoorders.

Achter de schermen hadden enkele gemeenteleden intussen een heerlijke lunch bereid waarmee dit veelzijdige ochtendprogramma werd afgesloten.

  

Het werk van Stek vindt voor een belangrijk deel plaats rondom de Lukaskerk in de Schilderswijk, die we ’s middags bezochten. Wist u dat die wijk na de aanleg van het Hollands Spoor in 1844 een buurt met allure moest worden, gelijk aan de Archipelbuurt? Maar de gegoede burgerij wilde daar niet op drassige grond gaan wonen. In plaats daarvan trokken steeds meer arbeiders van het platte land naar de stad, ook naar de Schilderswijk. Gaandeweg verpauperde de wijk. In de jaren zeventig begon de gemeente er met grootscheepse stadsvernieuwing die dertig jaar zou duren: geen renovatie maar sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen, ‘nieuwbouw’ die nu alweer ingrijpende opknapbeurten kan gebruiken. Er zijn gelukkig nog enkele oude straten en huizen behouden. Het is zeker de moeite waard er eens een kijkje te nemen. Het is bekend dat de huidige bewoners voornamelijk afkomstig zijn uit andere culturen. Dat dringt pas goed tot je door als je er zelf doorheen loopt. Tijdens onze wandeling waanden we ons soms op vakantie, de grote markt op het Hobbemaplein deed denken aan een Oosterse bazaar.

De Lukaskerk ligt goed bereikbaar in de wijk. Deze ziet er – vergelijkbaar met de Vredeskapel – van de buitenkant niet echt uit als een kerk. Dat bevordert de toegankelijkheid voor de vele mensen die er door de week om aandacht en hulp binnenlopen, bijvoorbeeld om gebruik te maken van de voedselbank die in de Lukaskerk een uitdeelpunt heeft. De noden en behoeften in de overigens enorm kinderrijke wijk zijn zeer divers. De bij de Lukaskerk betrokken (vrijwillige) medewerkers verrichten dan ook veel indrukwekkend werk.

Wat heerlijk dat we deze dag konden afsluiten met een borrel en een voortreffelijke maaltijd in de kapelzaal van de Duinzichtkerk. Hulde aan allen dit mogelijk hebben gemaakt!

  

Zaterdag

Zaterdagochtend: per bus op naar Dordrecht, de stad van de Nationale Synode! Bram van der Weel schreef enkele belangrijke wetenswaardigheden voor ons op, een aanrader voor wie alsnog een keertje naar Dordrecht gaat. Wat een mooie kerk hebben ze daar! De middeleeuwse Grote Kerk ontstond al in de 11e eeuw en kreeg zijn huidige vorm in ongeveer 1470. Bezienswaardig: een prachtig koperen hek, glas-in-lood ramen, houtsnijwerk en nog veel meer.

Kent u het Huis van Gijn? Interessant voor wie houdt van negentiende-eeuwse stijlkamers en verzamelingen. Men kan daar ook een originele keuken en badkamer uit die tijd bewonderen. Van hieruit is het niet ver naar een van de mooiste uitzichtplekken van de stad: het punt waar de Oude Maas, de Beneden Merwede en de Wantij samenkomen. Hier stonden de medewerkers van restaurant Bellevue voor ons klaar met koffie en appeltaart. ‘Onze’ buschauffeur bracht ons vervolgens langs een mooie toeristische route door de Alblasserwaard langs Kinderdijk met draaiende molens weer terug in Den Haag. Daar besloten we deze dag met een gezellige maaltijd in het Wok-restaurant in het Westbroekpark.

Zondag

Tijdens de feestelijke Duits-Nederlandse dienst op zondagochtend dankten de gasten uit Leipzig de organisatoren van dit weekend. De samenvatting van de toespraak is te lezen in het kerkblad Onderweg, elders op de website te vinden.

Dank is er ook aan onze kant: aan de werkgroep Leipzig-Marienbrunn en alle betrokken medewerkers die dit zeer geslaagde weekend hebben bedacht en met veel inzet zo succesvol hebben gerealiseerd.

Marijke Mootz

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu