Nieuwe diaconaal opbouwwerker


Even voorstellen...

Sinds 15 oktober ben ik in dienst bij Stek als Diaconaal opbouwwerker voor Haagse Hout. Ik vervang Robin de Jong die met ziekteverlof is. Op zondag 11 november ontving ik in mooie, creatieve gezamenlijke dienst  (DZK en CTK) een zegen. Die zondagmorgen heb ik ook iets van mezelf mogen vertellen, wat ik nu graag ook aan u als lezer doorgeef.

Ik ben woonachtig in Harmelen, een dorp vlakbij Woerden, en trotse moeder van drie volwassen uitwonende kinderen. Ik ben getrouwd met Eeuwout Klootwijk, die o.a. parttime predikant in Zeeland is. Sinds zo’n twaalf jaar ben ik met veel plezier werkzaam in de protestantse kerk als kerkelijk werk.

Ik ben ooit begonnen als maatschappelijk werker, maar heb in de negentiger jaren een HBO- Theologie gevolgd, met als specialisatie pastoraat. Inmiddels heb ik in verschillende wijkgemeenten brede ervaring op mogen doen, o.a in Leiden en Utrecht. Ervaring zowel op het gebied van diaconaat en pastoraat. Momenteel werk ik naast de twee dagen in Den Haag, ook twee dagen in Noordwijk als ouderenpastor in twee verpleeghuizen.

Vanuit het diaconaal opbouwwerk zal ik mij in eerste instantie bezig gaan houden met het begeleiden van het maatjesproject voor statushouders in Benoordenhout en een nieuw op te zetten maatjesproject voor statushouders in Bezuidenhout. Dat doe ik in samenwerking met instanties in de wijk. En daarmee beschrijf ik direct de kern van het diaconaal opbouwwerk: ik zal een brugfunctie vervullen tussen de kerk en de wijk, in nauwe samenspraak met Stek, de diaconie en de kerkenraden van de wijkgemeenten. Opbouwwerk betekent ook dat de werker meer naar de achtergrond treedt als het project eenmaal loopt.

Een tweede aandachtsveld zijn de oudere gemeenteleden in de vier wijken in Haagse Hout, met name diegenen onder hen die eenzaam te zijn. Hoe kunnen we als kerken vormen vinden van ontmoetingen, waardoor zij met elkaar én met andere groepen in contact komen?

Verbinding zoeken en leggen vormt dan ook een belangrijke kern van mijn werk! En dat is boeiend en spannend tegelijk. In een tijd waarin er veel op ons afkomt en er veel verandert in de samenleving, is het een uitdaging om met elkaar te zoeken naar nieuwe wegen. Ook voor mij zijn die wegen niet altijd helder. De kunst daarin is denk ik, om klein te beginnen én het samen te doen. In het vertrouwen dat de er altijd genoeg Licht zal zijn voor een volgende stap.

Ik hoop op een Geestrijke tijd met elkaar waarin ik mijn steentje als diaconaal opbouwwerker bij kan dragen in uw wijkgemeenten. Moge God onze ontmoetingen zegenen.

Met hartelijke groeten,

Jorine de Klerk
06 58070043
werkdagen: di en do (in de regel)

Bloemen illustratie
Illustratie

Sinds 15 oktober is Jorine de Klerk bij Stek werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor de Haagse Hout. Ze vervangt hiermee Robin de Jong, die met ziekteverlof is. Ze stelt zich graag aan u voor.

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu