Kerkasiel


Voortdurende kerkdienst in Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober 13.30 uur is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan.

De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar staat voor een dilemma: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan. De deuren van de kerk staan open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen.

Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het effect van de kinderpardonregeling voor deze en andere kinderen in vergelijkbare omstandigheden.  

Hoe kunt u helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te laten doorlopen?

1. Kom langs
U bent dag en nacht welkom in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag (de voormalige Bethelkapel). Vooral tussen middernacht en 12.00 uur kunnen we nog meer aanloop gebruiken.
Om de overlast voor onze buren te beperken, vragen we u met de fiets of het ov te komen of buiten de Thomas Schwenckestraat te parkeren.

2. Adopteer een dag(deel)
Ontferm u met uw wijkkerk, koor, gesprekskring over een dagdeel en zorg ervoor dat er altijd minstens twee mensen aanwezig zijn. Dat helpt ons enorm.

3. Help met boodschappen etc.
Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied uw diensten aan.

4. Steun financieel
Ondanks de grote vrijwillige inzet van alle betrokkenen bij dit kerkasiel, zijn er ook kosten om het kerkasiel draaiend te houden. U helpt zeer met een financiële bijdrage. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, t.n.v. Stek te Den Haag, o.v.v. "Kerkasiel". 

5. Help het bericht te verspreiden
Praat over het kerkasiel, nodig vrienden en familie uit om naar Bethel te komen, deel de berichten via twitter (#kerkasielBethel), Facebook, benader journalisten en politici. Alle beetjes helpen.

Maar vooral: u bent welkom in Bethel!       
Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

Meer informatie: www.protestantsekerkdenhaag.nl
Vragen of reactie via: kerkasiel@stekdenhaag.nl en Margriet Quarles van Ufford mquarlesvanufford@pkn-denhaag.nl

Bloemen illustratie
Sinds vrijdag 26 oktober 13.30 uur is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan.

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu