"Bijna te Laat" - zondag 15 april


Bloemen illustratie
Illustratie

Ds. Jan Koopmans is een van de predikanten die staat afgebeeld in het 'verzetsraam' van de Duinzichtkerk. Onlangs liet zijn familie een orgelwerk componeren in zijn nagedachtenis, met de titel van zijn meest bekende brochure 'Bijna te Laat'. Ds. Koopmans was een vooraanstaand predikant in de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam om in maart 1945.

In de kerkdienst van 15 april zal het orgelwerk gespeeld worden door de componist: André de Jager. Het is een boeiend werk waarin het geweld en de dreiging van de oorlog te horen is, uiteindelijk doorweven met de liefelijke melodie van het lied 'Blijf bij mij Heer'.

De illegale brochure 'Bijna te Laat' is een dringende oproep om in te staan voor de Joodse Nederlanders. U kunt de gehele tekst daarvan vinden op internet (zie www.geheugenvannederland.nl). In de dienst schenken wij aandacht aan ds Koopmans, en zijn gedachtengoed.

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu