Actie Kerkbalans - Met schenkingsakte geld terug verdienen


Actie Kerkbalans - Met schenkingsakte geld terug verdienen!

Indien u uw bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans doet via een notariële schenkingsakte kunt u tot 52% van uw bijdrage terug verdienen. Dit omdat uw bijdrage aan de kerk in het geval van een notariële schenkingsakte geheel aftrekbaar is van uw loon- en inkomstenbelasting.

De beheersstichting van de Duinzichtkerk en de Vredeskapel heeft een standaardafspraak met een notaris in Den Haag gemaakt. Deze notaris stelt voor u een schenkingsakte op voor circa 90 euro. De afhandeling gaat erg eenvoudig, alles bij elkaar bent u er nog geen uurtje mee bezig. Eventueel is in uitzonderingsgevallen af te spreken dat de beheersstichting de kosten voor haar rekening neemt.

Een voorbeeld. Stel, u schenkt jaarlijks 500 euro aan de Duinzichtkerk en/of de Vredeskapel. Dan kunt u tot maximaal 260 euro per jaar terug krijgen van de fiscus! Of u incasseert zelf dit voordeel, of u geeft dit voordeel door aan de kerk. Wilt u uw schenking op 500 euro netto houden, dan kunt u uw schenking via de notariële akte verhogen naar circa 1000 euro. Of u gaat er tussen in zitten qua bedrag, dan worden u en de kerk er samen beter van. Want de fiscus betaalt mee.

Voorwaarde is wel dat u minimaal voor vijf jaar een schenking doet. Let op, u heeft geen voordeel indien u door andere giften al boven de drempel voor aftrek van giften voor de loon- en inkomstenbelasting komt. Neem voor dit alles contact op met onze penningmeester Kerst Troost, kerstktroost@gmail.com. Hij helpt u graag verder.
 

Bloemen illustratie
Illustratie

Indien u uw bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans doet via een notariële schenkingsakte kunt u tot 52% van uw bijdrage terug verdienen. Dit omdat uw bijdrage aan de kerk in het geval van een notariële schenkingsakte geheel aftrekbaar is van uw loon- en inkomstenbelasting.
.

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu