Kerkblad 'Onderweg'


Onderweg, het kerkblad van de Protestantse wijkgemeente Archipel/Benoordenhout, verschijnt 10 maal per jaar.

De Onderweg ontvangen
Wilt u de Onderweg ontvangen? Stuur dan via de contactpagina een bericht aan het Kerkelijk Bureau.

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij sturen of mailen naar bij het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, duinvre@xs4all.nl én naar ahborgts@gmail.com. Bij onderwerp graag vermelden ‘kopij Onderweg’.

Uw foto in de Onderweg?
De redactie van Onderweg is altijd op zoek naar foto’s voor in het blad. Heeft u foto’s gemaakt van bijeenkomsten en activiteiten in een van de kerken of van andere relevante gebeurtenissen? Stuur ze naar ahborgts@gmail.com. Uw foto’s zijn van harte welkom!

Deadlines en verschijningsdata Onderweg 2017

NUMMER

DEADLINE KOPIJ

Woensdag 12.00 uur

VERSCHIJNINGSDATUM

Dinsdag

1

11 januari

24 januari

2 (Paasnummer)

8 februari

21 februari

3

15 maart

28 maart

4 (Dubbelnummer - Pinksteren)

12 april

25 april

5 (Dubbelnummer - Zomer)

14 juni

27 juni

6

16 augustus

29 augustus

7

13 september

26 september

8

11 oktober

24 oktober

9

15 november

28 november

10 (Kerstnummer)

6 december

19 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu