Kerkblad 'Onderweg'


Onderweg, het kerkblad van de Protestantse wijkgemeente Archipel/Benoordenhout, verschijnt 10 maal per jaar.

De Onderweg ontvangen
Wilt u de Onderweg ontvangen? Stuur dan via de contactpagina een bericht aan het Kerkelijk Bureau.

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij sturen of mailen naar bij het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, duinvre@xs4all.nl én naar ahborgts@gmail.com. Bij onderwerp graag vermelden ‘kopij Onderweg’.

Uw foto in de Onderweg?
De redactie van Onderweg is altijd op zoek naar foto’s voor in het blad. Heeft u foto’s gemaakt van bijeenkomsten en activiteiten in een van de kerken of van andere relevante gebeurtenissen? Stuur ze naar ahborgts@gmail.com. Uw foto’s zijn van harte welkom!

 

Deadlines en verschijningsdata Onderweg 2019

 

Nummer        
                       
Deadline kopij
woensdag
Verschijningsdatum
dinsdag
1
9 januari
22 januari 
6 februari
19 februari
3 (Paasnummer)
13 maart
26 maart
4 (Dubbelnummer - Pinksteren)
10 april
 
23 april
 
5 (Dubbelnummer - Zomer)
12 juni
 
25 juni
 
6
14 augustus
27 augustus
7
11 september
24 september
8
9 oktober
22 oktober
13 november
26 november
10 (Kerstnummer)
11 december
24 december         
Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu