Kerkblad 'Onderweg'


Onderweg, het kerkblad van de Protestantse wijkgemeente Archipel/Benoordenhout, verschijnt 10 maal per jaar.

De Onderweg ontvangen
Wilt u de Onderweg ontvangen? Stuur dan via de contactpagina een bericht aan het Kerkelijk Bureau.

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij sturen of mailen naar bij het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, duinvre@xs4all.nl én naar ahborgts@gmail.com. Bij onderwerp graag vermelden ‘kopij Onderweg’.

Uw foto in de Onderweg?
De redactie van Onderweg is altijd op zoek naar foto’s voor in het blad. Heeft u foto’s gemaakt van bijeenkomsten en activiteiten in een van de kerken of van andere relevante gebeurtenissen? Stuur ze naar ahborgts@gmail.com. Uw foto’s zijn van harte welkom!

 

Deadlines en verschijningsdata Onderweg 2018

NUMMER

DEADLINE KOPIJ

woensdag

VERSCHIJNINGSDATUM

dinsdag

1

10 januari

23 januari 

7 februari

20 februari

3 (Paasnummer)

14 maart

27 maart

4 (Dubbelnummer -Pinksteren)

11 april

24 april

5 (Dubbelnummer -Zomer)

13 juni

26 juni

6

15 augustus

28 augustus

7

12 september

25 september

8

10 oktober

23 oktober

14 november

27 november

10 (Kerstnummer)

5 december

18 december              

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu